Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Licenčna sprostitev javno financiranega gradiva
 
Rok1
Ogledov: 3006
Predlog poslan 31.08.2012
Z odzivom organa 26.10.2012
Zadnja sprememba 30.08.2012 17:16:55

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (1)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 26.10.2012

Odziv Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) ne razločuje avtorskih del glede na vir financiranja, saj varuje vsa avtorska dela enako. Varovana dela in njihove sestavine so določene v 5. in 6. členu ZASP, medtem ko 9. člen določa stvaritve, ki niso varovane kot avtorska dela. Predelave avtorskega dela pa so posebej določene v 7. členu ZASP. Avtor pa je vedno le fizična oseba , kar določa 10. člen ZASP. Sestavine materialne avtorske pravice določa 21. do 22. člen ZASP. Prosta uporaba avtorske pravice določa 48. do 57. člen ZASP. Prenos avtorske pravice pa ureja 70. člen ZASP, domneva prenosa avtorske pravice v primeru delovnega razmerja pa določa 101. člen ZASP.

Glede na zgoraj naštete določbe ZASP je mogoče zaključiti, da je možna prosta uporaba javno financiranih avtorskih del, kadar:

  1. je avtor dela zaposlen pri osebi javnega prava in se pravice po 101. členu ZASP prenesejo na delodajalca
  2. se avtorsko delo uporablja po katerem od členov, ki določajo prosto uporabo (npr. za potrebe pouka)
  3. oseba javnega prava predela avtorsko delo, pa pri tem ne krši avtorske pravice v skladu s 7. členom ZASP
  4. je avtorska pravica s pogodbo prenesena na osebo javnega prava.

Torej težava ni v tem, da so javno financirana gradiva zaščitena z avtorsko pravico, temveč v tem, da se te pravice ustrezno (s pogodbo) ne prenesejo na osebo javnega prava, ki je nastanek avtorskega dela financirala. V kolikor je namreč avtorska pravica prenesena na osebo javnega prava, je v skladu s 25. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja na voljo vsakomur na vpogled, dovoljen pa je tudi prepis, fotokopiranje ali elektronsko zapisovanje.

 

Priloge: