Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Prenosljive registrske tablice ter vinjete
janči
Ogledov: 3470
Predlog poslan 29.08.2012
Z odzivom organa 26.10.2012
Zadnja sprememba 29.08.2012 08:37:09

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (4)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 26.10.2012

Odziv Ministrstva za infrastrukturo in prostor

Odgovor glede registrskih tablic:

V predlogu, da bi v naši državi uvedli tak sistem registracije vozil, ki bi omogočal, da ima lastnik vozila ene registrske tablice v uporabi za več vozil, ne vidimo toliko prednosti, kot opažamo pomanjkljivosti, ki bi jih tak sistem prinesel.

Evidenca registriranih vozil (MRVL) je zasnovana na načelu, da se eno vozilo hkrati veže le z eno označbo na registrski tablici in enim prometnim dovoljenjem. Sprememba tega sistema bi pomenila povsem drugačno zasnovo evidenc, kar je povezano z zelo velikimi stroški. Nadalje bi bilo potrebno verjetno spremeniti sistem zavarovanja vozila oziroma vozil, da bi lahko z eno zavarovalno polico zavarovali več vozil, kar bi verjetno povzročilo dvig cen obveznega avtomobilskega zavarovanja. Enak problem je nadalje pri letni dajatvi za uporabo vozila v cestnem prometu, ki se plača za vsako vozilo in bi bilo potrebno spremeniti zakon, ki ureja to področje. In ne nazadnje bi tak sistem zelo oteževal identifikacijo vozil pri odkrivanju vozil v prometnih nesrečah in kaznivih dejanjih tako na območju Republike Slovenije kot tudi v ostalih državah.

Tak sistem registracije vozil, ki omogoča, da ima lastnik vozila ene registrske tablice za več vozil, poznajo le v Avstriji in Švici, v vseh ostalih državah pa velja pravilo, da je nek par registrskih tablic izdan le za eno vozilo. Po informacijah pristojnih za to področje v prej navedenih državah pa s tem sistemom, ki ga uporabljajo zgolj pri lastnikih večjega števila starodobnih vozil, niso zadovoljni in jim povzroča različne težave.


Odgovor glede vinjet:

Tudi predlog o možnosti prenosa vinjete med posameznimi vozili bi posledično pomenil spremembo obstoječega sistema vinjetnega sistema, ki po zgledu sosednjih držav opredeljuje, da je vinjeta vezana na posamezno vozilo in ni prenosljiva. S tem namenom je vinjeta tudi tehnično izdelana na tak način, da prenos med vozili ni možen, ker je vinjeta samolepilna in zaradi morebitnih zlorab tudi varnostno zaščitena. Kakršnakoli sprememba splošno uveljavljenega sistema oziroma morebitna uvedba zapisa registrske oznake vozila na vinjeto bi pomenila spremembo koncepta, poleg tega bi povzročila tudi nesorazmerno velike stroške (uvedba ustreznih evidenc, sprememba tehnologije izdelave in nameščanja vinjet ipd.). Na podlagi navedenih dejstev menimo, da obstoječega vinjetnega sistema cestninjenja ne bi bilo racionalno spreminjati na predlagani način.

 

Priloge: