Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Uporaba računalnika pri pravniškem državnem izpitu
 
JanjaH
Ogledov: 6862
Predlog poslan 28.08.2012
Z odzivom organa 26.10.2012
Zadnja sprememba 26.08.2012 17:02:55

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (26)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 26.10.2012

 

Odziv Ministrstva za pravosodje in javno upravo

Opisa stanja 

Zakon o pravniškem državnem izpitu (Ur.l. RS 13/1994 in nadalj. spremembe-ZPDI) in podzakonski akti zelo podrobno urejajo tako pogoje, pod katerimi je mogoče pristopiti na PDI, kot tudi izvedbo izpita samega. Zadnja velika sprememba sistema PDI je bila l. 2007, ko je bila sprejeta novela Zakona o pravniškem državnem izpitu (ZPDI-D), ki je začela veljati dne 20.3.2008 in je med drugim skrajšala obvezno sodniško pripravništvo (iz 12 na 8 mesecev), uvedla možnost pristopa na izpit brez opravljanja sodniškega pripravništva (19a. člen ZPDI) ter uvedla plačljivost izpita (19b. člen ZPDI). 

Statistika pristopov na PDI izhaja iz spodnje tabele:

LETO

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Do 30.9.2012

SKUPAJ

ŠT. PRISTOPOV

376

322

356

332

516

514

554

348

3318

 

Kot izhaja iz tabele je na letnem nivoju vedno več pristopov na PDI, mesečno to pomeni povprečno od 35 do 60 kandidatov, ki pišejo nalogo in sicer drugi ponedeljek v mesecu civilno nalogo v trajanju 8 ur in drugi torek v mesecu kazensko nalogo v trajanju 8 ur. V mesecu juliju ni pisnega dela izpita, kar vse izhaja iz Pravilnika o programu sodniškega pripravništva in pravniškem državnem izpitu (Ur.l. RS 26/2008 in nadalj. spremembe)

 MPJU že nekaj časa načrtuje prenovo celotnega PDI, vendar trenutno glede na finančno in splošno stanje v državi to ni izvedljivo.  Pritrditi je treba ugotovitvam glede tega, da bi MPJU omogočilo pisanje izpita na računalnik. V zvezi s tem so se  v preteklosti  že pripravljali načrti za izvedbo, vendar obstaja za takšno rešitev kar nekaj ovir, ki se vse lahko izvedejo na isti imenovalec, to je finančne restrikcije, ki jih izvajajo vsi državni organi.

MPJU, ker nima lastnih ustreznih prostorov, najema zaradi množice kandidatov, ki pristopajo na izpit, ustrezno velike dvorane, kjer imajo kandidati zadosti prostora za pisanje in vso  literaturo, ki jo pri izpitu potrebujejo. Prostori so veliki, zračni, svetli, v času izpita ni nikogar drugega v celotnem nadstropju, zato imajo kandidati popoln mir. Vsak kandidat ima svojo pisalno mizo ter okoli nje dovolj prostora. Na voljo je kadilnica ter dostop tudi invalidom. Zadnje dve leti imajo kandidati torej idealne pogoje za pisanje, ki jih v l. 2013 zaradi finančne situacije že verjetno ne bomo več mogli nuditi.

S problemom prostora pa so povezani računalniki. Da bi kandidatom omogočili pisanje nalog na računalnike, bi morali imeti ustrezne lastne prostore, kjer bi te računalnike lahko namestili. Poseben problem je namreč varnost in preprečevanje morebitnih zlorab ob pisanju nalog na računalnik. Zaradi možnosti »izgube« zapisanega dokumenta npr. tik pred koncem danega časa za pisanje naloge, je potrebno te računalnike vezati na poseben strežnik, ki bi omogočal periodično shranjevanje zapisanega. Prav tako bi bilo potrebno, da ti računalniki ne omogočajo nobene vrste povezave na internetno omrežje, da omogočajo tiskanje nalog pod šifro na enem mestu itd., kar vse je povezano z organizacijo izpita. Kot izhaja iz opisanega ni problem zgolj nabava zadostne količine dovolj zmogljivih računalnikov, pač pa predvsem ustrezni lastni prostori in ostala infrastruktura, ki je za takšno izvedbo  potrebna, kar pa vse zahteva velik finančni vložek, ki glede na trenutne razmere ni mogoč.

 

Analiza predloga

Menimo, da je predlog dober in nujno potreben in sicer v smeri, da se omogoči tistim kandidatom, ki to želijo, pisanje naloge na računalnik.

Na MPJU pospešeno iščemo rešitve za opisan problem pisanj nalog na računalnik, vendar je  trenutno zaradi obsežnega znižanja proračunskih sredstev ministrstva izvedba tega projekta skorajda nemogoča.  Da bi se takšna investicija krila iz plačane pristopnine za izpit, ni izvedljivo, saj ta pristopnina krije le stroške, ki jih ima MPJU z izpitom, to je nagrado in potnimi stroški popravljalcev nalog in izpraševalcev, stroški kopiranja, stroški javnih uslužbencev in obratovalnimi stroški.

Vsekakor pa je pisanje PDI na računalnik v dolgoročnem planu MPJU, ko bodo to omogočala finančna sredstva. 

 

Priloge: