Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Sprememba Zakona o graditvi objektov
 
1959joze
Ogledov: 2796
Predlog ustvarjen 13.03.2012
Arhivirano
Zadnja sprememba 13.03.2012 13:19:23

  Predlog   Število glasov   Komentarji (7)  

Ministrstvu za infrastrukturo in prostor predlagam , da pripravi predlog Državnemu zboru Republike Slovenije, da se iz Zakona o graditvi objektov ( ZGO-1-NPB6) črta 79. člen , ki pod posebnimi pogoji dovoljuje gradnjo posameznikov in društev v lastni režiji (gradnja v lastni režiji).

Svoj predlog utemeljujem s sledečimi argumenti ter pozitivnimi učinki na stanje v gradbeništvu in finančnimi prilivi v državno blagajno, ki bi ga dosegli s sprejetjem tega predloga:

-          povečalo se bo število zaposlitev v manjših in srednje velikih gospodarskih družbah, ki se ukvarjajo z gradnjo objektov;

-          zaradi povečanja obsega del na področju gradbeništva se bo povečal  interes registracije novih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, ki se bodo ukvarjali z gradbeno dejavnostjo;

-          bistveno se bo zmanjšalo delo na »črno«, ki se je v gradbeništvu zelo razširilo;

-          med izvajalci se bo vzpostavila konkurenca pod enakimi pogoji;

-          zmanjšalo se bo število nezaposlenih;

-          zmanjšali se bodo socialni transferji, ki so sedaj namenjeni nezaposlenim;

-          povečali se bodo prispevki in davki v državni blagajni, ki jih bodo plačali tako  delodajalci kot delojemalci;

-          povečala se bo kvaliteta zgrajenih objektov- stanovanjskih hiš;

-          v primeru naravnih nesreč in potresov bo zaradi večje kvalitete  novozgrajenih stanovanjskih hiš, škoda bistveno manjša in marsikatero življenje bo obvarovano, kar ima neprecenljivo vrednost;

-          zmanjšala se bodo sredstva, ki se črpajo iz rezervnih državnih skladov za odpravo škode v primeru elementarnih nesreč (potresi, poplave, plazovi, odnašanja streh zaradi burje…),  itd.

 

Poleg spremembe zgoraj navedenega Zakona,  Ministrstvu predlagam, da posveti večjo pozornost  delovanju gradbene inšpekcije na terenu predvsem pri gradnji individualnih stanovanjskih hiš in po potrebi poveča število gradbenih inšpektorjev s prerasporeditvijo in dodatnim usposabljanjem zaposlenih znotraj državne uprave ozirom Ministrstva.

Ministrstvu konkretno predlagam, da preveri koliko je bilo izdanih gradbenih dovoljenj za gradnjo stanovanjskih hiš v letu 2011, koliko je bilo opravljenih pregledov gradbenega inšpektorja teh gradenj ter preuči ugotovljene  nepravilnost in tako pridobi realno sliko stanja na področju gradenj v lastni režiji.

Sam opažam, da se večina gradenj v lastni režiji  izvaja brez projektne dokumentacije za izvedbo (PZI), brez ustrezne ureditve gradbišč in brez potrebnega gradbenega nadzora. Investitorji, ki gradijo v lastni režiji, niso strokovno usposobljeni za takšna dela, kar ima za posledico tudi veliko nesreč pri delu in s tem povezanimi osebnimi in družinskimi tragedijami ter stroški, ki bremenijo zdravstveno blagajno.

Gradnja v lastni režiji je eden glavnih dejavnikov, ki spodbuja delo na »črno« , ima za posledico slabo gradnjo objektov pa tudi vse slabšo narejeno projektno dokumentacij, saj ni nobene kontrole s stranii inšpekcijskih služb, ki bi preprečevale navedene nepravilnosti.

Negativne posledice takšnega stanja  na koncu najbolj občutijo investitorji in pa državna blagajna mimo katere odteče kar velik tok denarja od nepobranih prispevkov in davkov.

Posledice današnje zakonske ureditve gradnje v lastni režiji bo v vsej svoji tragičnosti razkril prvi močnejši potres in takrat si bo moral svojo vest izprašati Zakonodajalec pa tudi vsa ostala gradbena stroka ( IZS, ZAPS, Obrtna zbornica, itd), ki ni bila dovolj glasna in prepričljiva v zahtevah, da se Zakon o graditvi objektov spremeni tako, da bo zagotavljal kvalitetno predvsem pa varno gradnjo stanovanjskih hiš.


Ključne besede Zakon o graditvi objektov, gradnja, lastna režija, stanovanjska hiša, delo na črno
Kategorija: Okolje in prostor


Zadnji komentarji:

1959joze | 15.03.2012 | 14:13 Prikaži
Spoštovani,
res je, da lahko danes vsak, brez ustreznih znanj gradi svojo hišo. In zakaj ne bi potem tudi sp-ji izvajali gradbena dela brez potrebnih znanj in kvalifikacij? Ali ni to tudi posledica zakonsko dovoljene gradnje v lastni režiji? In kaj lahko pričakujemo potem od tako kvalitetno in strokovno zgrajenih hiš, ko nas bo prizadel močnejši potres? Ali smo že pozabili kaj se je dogajalo v Posočju tudi z novo zgrajenimi hišami in kako smo potem vsi državljani plačevali položnice za obnovo Posočja? Ko bomo naslednjič spremljati po zaslonih posledice katastrofalnih potresov v svetu je dobro, da se spomnimo na objekte v katerih živimo, kako smo v te objekte nestrokovno posegali (porušili kakšno steno, ki nam je bila v napoto ali porušili zid za nova garažna vrata ali pa izložbeno okno v pritličju) in kako strokovno smo gradili v lastni režiji.
Zakon, ki je dovoljeval gradnjo v lastni režiji, je na pleča državlajanov naložil reševanje stanovanjskega problema s tem pa tudi socialnega položaja. Posledica tega je tudi, da nimamo zadostnega števila najemnih stanovanj, kar ima za posledico nenormalno visoke cene kvadratnega metra stanovanj in nenormalne zaslužke preprodajalcev, to je nacionalna stanovanjska katastrofa. In sedaj bodo po veljavni zakonodaji, dediči prejemnika socialne pomoči, lepo iz dediščine ( tudi nepremičninske: težko kupljenih stanovanj in zgrajenih hiš) vračali socialni "kredit" nazaj državi (ugodno brez obresti).
Ali ima res še smisel zagovarjati gradnjo v lastni režiji in kupovanje stanovanj? Ali ni bolj smiselno, da bi država spodbujala gradnjo najemnih stanovanj in regulirala višino najemnine, socialno ogroženim skupinam pa najemnino subvencionirala? 

Premislite komentatorji, ki ste zagovorniki gradnje v lastni režiji pa lep pozdrav
viros | 15.03.2012 | 10:21 Prikaži
 
V gradbeništvu ima 40% sp-jev samo osnovno šolo.Z nazivi,splošno gradbeništvo, slikopleskarstvo,zaključna gradbena dela itd.Za odprtje takih sp.jev šole sploh ne rabijo.Take stvari naj rajši uredijo.Sicer pa ljudje sedaj ko vidijo kako se krade s to socialno zakonodajo neprimičnine,oziroma njim če postanejo ogroženi nič ne pripada zaradi te neprimičnine.Tako sami od sebe ne bodo več gradili.,oziroma se bo bodo takšne gradnje močno zmanjšale.
staršsem | 14.03.2012 | 11:46
Zgrožen sem nad takimi predlogi. To lahko predlaga samo nekdo, ki dobiva dobro plačo , sedi v kupljenem stanovanju in ni imel nikoli skrbi z gradnjo in lopate več kot četrt ure v roki. Totalno mimo. Predhodniki so že vse povedali, zato ne bom natančno razlagal razlogov mojega nasprotovanja. Namesto, da predlagatelj niza prednosti, ki bi olajšale stanje v državni blagajni (iz katere odtujuje denar zgolj majhen krog ljudi), naj naredi študijo, koliko slovenskega prebivalstva bi bilo brez prebivališča, če bi gradili "na ključ" ?Za moje razumevanje stanja v državi eden bolj prismuknjenih predlogov.
1959joze | 14.03.2012 | 12:15 Prikaži
Spoštovani kritiki predloga,

eden izmed glavni zagovorov gradnje v lastni režije je, da samo gradnja v lastni režiji omogoča, da se z delavsko plačo zgradi stanovanjska hiša: 
To je sprenevedanje, graditelj si samo z delavsko plačo, danes pa tudi v preteklosti, ni mogel privoščiti gradnje hiše. Sam imam, trenutno še, nekoliko večjo plačo kot je delavska pa mi niti v sanjah ne pride misel, da bi si pričel graditi hišo (nisem zaposlen v državni službi, moja plača je malo večja od povprečne plače v RS)
To dejstvo vam želim sedaj prikazal s kratkim izračunom stroškov gradnje stanovanjske hiše, ki jo gradi graditelj z nizko delavsko plačo (še vedno večjo od minimalne in manjšo od povprečne plače). V izračunu upoštevam:    -	uporabno (neto) površino stanovanjske hiše 250 m2;
-	bruto površino stanovanjske hiše 250m2×1.30 = 325 m2;
-	ceno 600 eur/m2 za bruto površino; 
-	neto plača graditelja 700,00 eur; 
-	zemljo je graditelj podedoval ali pa dobil v dar;
-	stroške za projektno dokumentacijo so pokrili sorodniki (stroški znašajo od 5.000,00 pa do 10.000,00 eur)
-	strošek za komunalni prispevek (ki lahko znaša od 10.000,00 pa tudi do 20.000 eur) in ga je potrebno plačati pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja, je graditelj dobil v dar od sorodnikov; 
-	v vseh cena ni upoštevan ddv;
-	prav tako v analizi ni upoštevana cena nakupa notranje opreme ( oprema kopalnice in sanitarij, kuhinje in jedilnice, dnevne sobe, spalnice, sob itd. ), ki je potrebna za vselitev in bivanje v hiši.

Cena izgradnje stanovanjske hiše do 5 gradbene faze tako znaša 325 m2×600 eur/m2= 195.000,00 eur
Strošek dela ocenim tako, da upoštevam delo 5 delavcev z bruto plačo 1.500,00 eur, ki hišo gradijo 5 mesecev.
Delo bi po tem znašalo: 1.500,00 eur×5×5= 37.500, 00 eur, pa upoštevam , da delo znaša 45.000, 00 eur.
Če odštejem vse stroške dela bo potrebno še vedno zagotoviti cca 150.000,00 eur (brez davka), da se zgradi hiša.

Kje bo sedaj naš graditelj dobil teh 150.000,00 eur, da bo lahko zgradil hišo? Zaradi svojih nizkih prihodkov danes graditelj ne more pričakovati, da bo dobil bančni kredit? V času v katerem živimo se vsakemu izmed nas zastavlja vprašanje ali bo še imeli naslednji mesec zaposlitev in plačo in to vprašanje mora graditelj vkalkulirati v odločitev za gradnjo v lastni režiji.
Pa vzemimo, da je naš graditelj mlada družina s skupnimi prihodki 2×700,00 eur= 1.400,00 eur in da ob pomoči staršev, družini uspe privarčevati vsak mesec 700,00 eur, to pomeni vsako leto 8.400,00 eur. Potem bo naš graditelj zgradil hišo do 5 gradbene faze v času cca 18 let in bo nato še kar nekaj let varčeval, da si bo kupil notranjo opremo za svojo hišo. V tem času pa seveda naš graditelj ne sme izgubiti službe, starši, ki mu pomagajo, morajo biti še v dobrem zdravstvenem in finančnem stanju pa tudi otroci, ki bodo v tem času povečali družino in odraščali morajo biti skromni v svojih zahtevah (zaboli me glava, ko se spomnim samo koliko stroškov imam s srednjo šolo-gimnazijo svojega otroka).
Ponovno pa moram opozoriti, da v cenah ni upoštevan ddv, ki pa se bo v času gradnje lahko še povečal glede na današnjo vrednost in vse stroške še krepko poveča s tem pa tudi čas izgradnje in vselitve.

Iz vsega kar je napisano je jasno, da argument, da lahko človek z nizko delavsko plačo pride do stanovanjske hiše samo, če gradi v lastni režiji, ni realno. Lahko pa v času 20 do 25 let, če je to zanj in za družino sprejemljivo seveda ob vsej pomoči staršev, stalni zaposlitvi in edinemu cilju za vsako ceno imeti svojo hišo.
Če bi vsak graditelj naredil kratko kalkulacijo bi se preprečila marsikatera »nasedla« gradnja. Spoštovani kritiki poglejte malo po spletu koliko že zgrajenih hiš in pa hiš v gradnji se prodaja, zaradi nesposobnosti plačevanja kreditov.
Res je tudi, da pred leti ni bilo problem dobiti tistih 150.000,00 eur kredita za izgradnjo hiše vendar so tisti časi mimo in sedanja realnost je kruta. 

Gradnja v lastni režiji je dediščina socializma in to približno od leta 1950 dalje, pred tem letom so od svinjakov, hlevov pa do stanovanjskih hiš gradili lahko samo gradbeni mojstri. 
V času socializma je takratna oblast preložila reševanje stanovanjskih problemov na državljane in jim zato tudi neuradno dovolila vsakovrstno »fušanje«, pa še na delovnem mestu se je dalo malo počivati, da se je popoldne »pljunilo v roke« in se je gradnja hiše pa še gradnja kakšnega vikenda za počez, spravila pod streho. 

Treba se bo sprijazniti, da so ti časi mimo in da se takratni vzorci in načini gradnje od sedaj naprej ne bodo mogli več posnemati. Dejstvo je, da bodo gradili samo premožnejši, vsi ostali pa bomo živeli in »trohneli« s svojimi družinami v stanovanjskih blokih pa še naši otroci bodo dolgo časa živeli skupaj z nami. 
Edina rešitev, ki jo vidim je, da se srednji razred postavi na noge in to s samozaposlitvijo in ustanavljanjem gospodarskih družb zato pa je potrebno vzpostaviti red in odgovornost, ki bo veljala za vse tudi za mene in tudi za vas spoštovani komentatorji mojega predloga. 

V tem prispevku sem namenoma komentiral samo očitek, da je gradnja v lastni režiji utemeljena, ker drugače delavci z nizko plačo ne morejo priti do stanovanja. 

Iz komentarjev sem razbral, da večina ne pozna zakonodaje iz področja gradbeništva, vseh zavarovanj, ki jih morajo imeti tako projektanti, nadzorniki in izvajalci, ki so registrirani in legalno opravljajo svoja dela in iz teh zavarovanj tudi plačajo nastalo škodo. Ta zavarovanja se da tudi unovčiti samo znati je potrebno ali pa se obrniti na osebe, ki so za to strokovno usposobljene (ne gre, da bi vse delali v lastni režiji).  
Vedeti je potrebno, da je udeleženec gradnje tudi investitor in da odgovornost za gradnjo (tudi v lastni režiji), kot jo določa Zakon o graditvi objektov, velja tudi zanj. Ker pa se večina gradenj izvaja z izvajalci (projektanti, nadzorniki, izvajalci) tako, da se njihovo delo plača na roke (brez računa se cena zniža pa še ddv se ne plača) in tako čim več »prišpara« pa tudi kakšna »kila« armature se manj vgradi saj, če je drugod zdržalo, bo pa še pri nas. Seveda pa potem investitor, ki gradi v lastni režiji, potegne ta kratko, ko gre za slabo izvedbo, poškodbe itd. in reklamacije nekvalitetno izvedenih del ne more uveljaviti, ker je plačeval na roke (sam sebi ja ne bo pljuval v skledo; lastne napake, nepoštenost in goljufanj si je težko priznati).
Predlagam komentatorjem, da si vsaj Zakon o graditvi objektov preberete, da ne bo za vse kar počez kriva birokracija (pa nisem njen odvetnik) ,vsi ostali pa smo zgled odgovornosti, poštenja in pravičnosti, svojega pohlepa pa sploh pri tem ne opazimo.
Kajne pravični ? 

Če je to prismuknjen predlog potem še dolgo ne bomo tam kjer so države po katerih se zgledujemo, bomo pa bližje Grčiji kjer se je vse izvajalo v "lastni režiji" , brez računov pa še tam se bodo morali navaditi na red. Pravijo, da v začetku malo boli potem pa je bolje. in ima zdravilne učinke. Njlažje je naprtiti vso krivdo politiki, strankam, vladi in opoziciji, birokraciji itd. samo pogledati se v ogledalo pa je težko.


Želim vam vsem lep dan v upanju, da bomo kmalu lahko odprli dežnike.
pravični | 13.03.2012 | 23:41
Kaj se ti 1959joze delaš norca iz ljudi, ali resno misliš.

Takemu načinu smo se lansko leto uprli z vsemi sredstvi.

Samo omejen, ali totalno pohlepen človek lahko tako noro razmišlja.

Zgoraj sta ti že dva odgovorila kako je s tem, da ni nobene garancije, da bo kvalitetneje, če bo delala firma.

Bo pa SIGURNO DRAŽJE !

In ravno zaradi tega si večina potem sploh ne bi privoščila gradnje in rezultat bi bil še slabši, ker trgovci in proizvajalci gradbenega materiala bi prodali bistveno manj, kot prodajo sedaj.

Da ne govorim o društvih, ki si drugače sploh ne bi mogla urediti svojih prostorov, ker denarja nimajo in samo s prostovoljnim delom si lahko kaj naredijo.

Ravno te dni gledam lokalni gasilski dom. Imajo sicer najetega podjetnika z dvigalom, ampak zraven še delajo sami gasilci, ker enostavno nimajo denarja, da bi ga v celoti plačali.

Misliš, da je potem bolje, da zgradba zaradi dotrajane strehe še naprej propada?

Tako se je gradilo nekoč in se še bo.

Še posebej na deželi, kjer je malo denarja.

Nekoč so si tako gradili cela naselja. En dan so pri enemu betonirali, drug dan pri drugemu in tako dalje in vsi skupaj pomagali en drugamu in si družno postavili hiše.

Drugače bi še vedno trohneli v blokih.

Res nas bo pohlep uničil.

darko22 | 13.03.2012 | 21:34
Z tem predlogom se ne rešuje popolnoma nič za varnost lastnika oziroma investitorja. NAmreč nekdo bo nadziral gradnjo in z čim pa bo on garantiral, da je grajena kvalitetno.

Imamo celo goro objektov, ki so grajeni tako, pa vidimo kakšno stanje imamo. 
henri | 13.03.2012 | 17:00
Pri gradnjah, ki jih izvajajo podjetja, v praksi, ni prav nobene garancije, da je objekt zgrajen po predpisih in še manj, da bodo morebitne ugotovljene nepravilnosti odpravljene s strani podjetja. Je pa garancija, da je gradnja takega objekta precej dražja, če jo gradi podjetje. Lahko je reči, da je potreben nadzornik in nadzornik nadzornika in kup birokratov, arhitektov, inšpektorjev...z delavsko plačo lahko človek pozabi na svojo hišo. Tisti ki ima denar, že danes prav gotovo ne gradi v lastni režiji, tako gradijo tisti, ki denarja nimajo in jim je mukotrpna in dolgotrajna gradnja v lastni režiji, edina možnost da pridejo do svoje hiše!
Vso birokracijo bi bilo potrebno še dodatno zmanjšat!