Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto
 
Ciril Adamič
Ogledov: 36753
Predlog ustvarjen 08.03.2011
Z odzivom organa 12.05.2011
Zadnja sprememba 08.03.2011 11:08:45

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (15)  

UVOD

Etažni lastniki v večstanovanjskih stavbah morajo v skladu z določbami Energetskega zakona in Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli, do 1.10.2011 montirati delilnike za merjene porabljene toplote.

V naši hiši z 209 stanovanji smo že montirali delilnike. Obračun po delilnikih je pokazal, da ima veliko število stanovanj po delilnikih porabo nič ali zelo malo. Tem plačujejo ogrevanje tisti, ki jim delilniki pokažejo več. Delilniki na radiatorjih namreč ne merijo dejanske porabe toplote v stanovanju. To omogoča legalno krajo, ki je v skladu s Pravilnikom.

Z novo ogrevalno sezono (vse večstanovanjske hiše morajo montirati delilnike na radiatorje) bo ta problem še večji. To je tempirana bomba, ki bo počila, ko bodo oškodovani spoznali resnico.

Po veljavnem Pravilniku se 20% do 40 % stroškov obračuna po  kvadratnem  metru ogrevane površine  in  ostanek  po  delilnikih. Če upoštevamo, da  je povprečna zunanja  temperatura v kurilni sezoni 0 stC, da je povprečna temp. stanovaja 20 stC in se pri tem porabi 100% toplotne energije, potem se za vsako stopinjo nižjo od 20 stC poraba energije zmanjša za 5%. Če bi nekdo želel varčevati z recimo 16 stC (kar je prenizka bivalna temperatura), bi privarčeval 20% energije  v  primerjavi  s  stanovanjem  z  20  stC.  Če  bi  dvignil  temp.  na  24  stC  (kar  je previsoka
bivalna temperatura), bi potrošil 20% več toplotne energije. Stanovanje, ki ima po delilnikih porabo nič in po Pravilniku plačuje 20% do 40% stroškov, porabi vsaj 80% energije. Razliko  (60% do 40%) plačujejo sosedje predvsem  tisti na vrhu hiše. To  je  legalna kraja, ki  jo Pravilnik omogoča.

PREDLOG

S problemom delilnikov se ukvarjam že nekaj mesecev. Glavni problem je Pravilnik, ki ni prilagojen za delilnike na radiatorjih. Po analizi stvarnih mesečnih podatkov iz delilnikov za hišo sem prišel do zaključka, da bi morali pri obračunu razlikovati med merilniki toplotne energije in delilniki na grelnih telesih.

PRAVILNIK o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010). Predlagam spremembo 15. člena:
 
15. člen
 
(deleži stroškov posameznih delov stavbe)
 
  (1)  Pri  uporabi  merilnikov  toplotne  energije  se  stroški  za  ogrevanje  oziroma  za pripravo  tople  vode  v  višini  60%  razdelijo  na  posamezne  dele  stavbe  na  osnovi porabniških  deležev,  določenih  na  osnovi  10.,  11.  in  14.  člena  tega  pravilnika. Preostali del stroškov za ogrevanje oziroma za pripravo tople vode se na posamezne dele stavbe razdeli glede na delež ogrevane površine.
 
  (2)  Pri  uporabi  delilnikov  na  grelnih  telesih  se  stroški  za  ogrevanje  oziroma  za pripravo  tople  vode  v  višini  20%  razdelijo  na  posamezne  dele  stavbe  na  osnovi porabniških  deležev,  določenih  na  osnovi  10.,  11.  in  14.  člena  tega  pravilnika. Preostali del stroškov za ogrevanje oziroma za pripravo tople vode se na posamezne dele stavbe razdeli glede na delež ogrevane površine.

ZAKLJUČEK

Moramo  se  zavedati,  da  obračun  po  delilnikih  ni  obračun  po  porabljeni  toplotni energiji.  Zato  bo  vedno  nekdo  oškodovan  na  račun  drugega.  Pravilnik  bi moral  ta oškodovanja spraviti v razumno mejo in hkrati stimulirati varčevanje z energijo.

V prilogi Problem delilnikov je podrobnejši opis problema.

 


Ključne besede delilniki delitev stroškov ogrevanja
Kategorija: Gospodarstvo
Sorodne vsebine
https://viewer.zoho.com/docs/kAcCba | 06.04.2011 | 08:10
Primerjava med merilniki toplotne energije in delilniki na radiatorjih

Priloge:

Zadnji komentarji:

dragap | 02.01.2013 | 16:40
Področje poštenega in pravilnega zaračunavanja ogrevanja večstanovanjskih stavb je v državi še precej sivo. Predvsem zato, ker inženirska stroka ni zadosti vključena, bistveno prevelik pa je pravni in podjetniško kapitalistični vpliv. In ta dva lobija poskrbita za legalno krajo denarja od stanovalcev, v večini laikov na tem področju. 
Na državnem nivoju ni ustreznega enovitega načina poštenega zaračunavanja storitev ogrevanja stanovanj tako za toplotno energijo, še manj pa za priključno moč posameznih stanovanj, kjer lahko vsak distributer po svoji premetenosti stanovalce goljufa ali pa ne.
Mislim, da je v gornjih komentarjih precej stroke in poštenih misli, da bo MG moralo sprejeti izziv, da tudi na področju DO čimprej pripravi Pravilnik, kot je n. pr. v sosednji Avstriji.
Tomaz Rdvn | 13.07.2012 | 06:03
Nekaj podobnega kot ce nekdo, ki nikoli ni delal v realnem svetu in npr. imel firmo zeli napisati ugoden zakon za realni sektor...To so nasi karierni politiki!!! Kdaj se bo ljudstvo zavedlo, da nam taki, ki nimajo vsaj 10 let izkusenj vodenja firme v realnem sektorju ne bodo nikoli napisali zakona, ki bi bil dober...
Ciril Adamič | 28.05.2011 | 13:35
Komentar na odziv MG

Zakaj sem predlagal spremembo Pravilnika:

Pred preteklo ogrevalno sezono so se v naši zgradbi z 209 stanovanji odločili za vgradnjo delilnikov (indikatorjev porabe toplote) na grelna telesa (podomače radiatorje). Ker me je po strokovni plati zanimalo kako se bo to obneslo, sem si preskrbel mesečne tabele porabe na indikatorjih v stanovanjih in razdelilnik stroškov ogrevanja. Pokazalo se je, da je veliko število stanovanj s porabo nič ali zelo malo po indikatorjih. Ta stanovanja, ki po indikatorjih nimajo porabe toplote, se ogrevajo iz vertikalnega toplovodnega razvoda in od sosedov. To se ponavlja iz meseca v mesec.

Tako prihaja do tega, da v enakih stanovanjih eni plačujejo petkrat (500%) več kot drugi. Stanovalci nevidijo razdelilnika stroškov za ogrevanje in mislijo, da se je ogrevanje tako podražilo. Tisti, ki se ogrevajo na račun drugih, so zadovoljni, da plačujejo zanemarljive stroške ogrevanja. Vse je po Pravilniku, ki tako OMOGOČA LEGALNO OKORIŠČANJE. 

Osnovna napaka Pravilnika je izenačitev merilnikov in delilnikov na grelnih telesih. Prvič je razvod toplote v stavbah z merilniki drugačen kot v stavbah z delilniki na radiatorjih. Drugič delilniki na radiatorjih niso merilniki porabljene toplote - so samo indikatorji, katerih rezultat "meritve" je dvisen od mnogo dejavnikov.

Odziv MG:
Analiza je do skrajnosti poenostavljena in pri hipotetičnih izračunih, ki jih predstavlja, ne upošteva vseh veljavnih predpisov, ki urejajo delitev vseh stroškov za toploto v večstanovanjskih stavbah. Poleg tega je analiza polna napak.

Komentar:
Ministrstvu sem poslal delilnik stroškov stavbe izvajalca delitve. Iz njega bi lahko sami naredili svojo analizo. Z analizo sem želel pokazati na bistvo problema in predlagati možno rešitev. Zanimivo je to, da ljudje iz stroke, ki so bili seznanjeni z predlogom niso videli napak. Uradniki v ministrstvu so imeli možnost stopiti v stik z mano, da bi jim vse pojasnil.

Odziv:
V uvodu analize je navedeno, da je bila delitev stroškov porabljene toplotne energije po ogrevalni površini najpravičnejša. Ta navedba preprosto ne drži, saj je bilo po tej metodi potrebno plačati enake stroške za toplotno energijo za ogrevanje ne glede na to ali so v določenem obdobju v stanovanju bili stanovalci ali pa je bilo le to prazno. To je le primer »nepravičnosti« take metode.

Komentar:
Razširjeno je prepričanje, da za prazno stanovnje ni potrebno plačevati stroške ogrevanja. Tudi prazno stanovanje (z izključenimi radiatorji) porablja toploto (iz napeljave in od sosedov) in hkrati ruši energetsko uravnoteženje stavbe. Poleg porabljene topote v lastnem stanovanju si morajo stanovalci deliti stroške izgube toplote skupnih prostorov in ovoja stavbe. Zato je predviden del stroškov, ki se deli po ogrevani površini in korekturni faktorji zaradi položaja stanovanja v zgradbi.

Odziv:
Nadalje je napačno navedeno, da morajo etažni lastniki montirati delilnike na radiatorje. To ne drži, saj so delilniki lahko naprave, ki so nameščene na grelnih telesih, prav tako pa tudi merilniki toplotne energije in vodomeri za toplo vodo v posameznih delih stavbe.

Komentar:
V stavbah, ki nimajo prilagojene instalacije za merilnike, je edina izbira montaža delilnikov na radiatorje. To pa je večina že zgrajenih stavb.

Odziv:
Napačno je navedeno, da za stare radiatorje ni podatkov, ki so ključni za izračun v delilniku. Proizvajalci delilnikov, ki se namestijo na radiatorje, izdelujejo delilnik za vse tipe starih radiatorjev. Ob tem je pomembno, da mora biti delilnik za namestitev na grelno telo izdelan skladno s standardom SIST EN 834 ali SIST EN 835, kot to določa pravilnik o delitvi stroškov.

Komentar:
Za moje radiatorje (ki so mlajši od stavbe) proizvajalec nima podatkov. Verjetno nisem edini primer. Izvajalec je vstavil parametre po izkušnjah.

Odziv:
V analizi sta predstavljena dva hipotetična primera, ki sta poenostavljena do te mere, da so rezultati neuporabni. V izračunu niso upoštevani korekturni faktorji zaradi lege posameznih delov, ki so ključni element pravilne delitve in obračuna stroškov. Poleg tega izračun ne upošteva pravilnega načina delitve stroškov za priključno moč, kot to določa pravilnik o upravljanju.

Komentar:
Analiza ni obračun in ne vključuje korekturne faktorje in pričključne moči (ta je posebna postavka in deli drugače). Korekturni faktorji so ključni element, ki pomembno vpliva na strošek posameznih stanovanj. Žal se upoštevajo faktorji, ki jih predlaga izvajalec delitve in so daleč od izračunanih za stavbo. Vendar vse to ne spremeni bistva problema.

Odziv:
V analizi je podan tudi predlog sprememb pravilnika o delitvi stroškov, ki predvideva dva različna načina delitve stroškov glede na vrsto vgrajenih merilnih naprav.

Komentar:
S stališča meroslovja delilniki na grelnih telesih niso merilne naprave - za razliko od pravih merilnikov. Kaj bo "izmeril" delilnik na grelnem telesu je odvisno od mnogo dejavnikov, ki so različni od grelnika do grelnika in stanovanja do stanovanja. Poleg tega se instalacija v zgradbah z merilniki razlikuje od stavb z selilniki. Nenazadnje rezultati delitve stroškov v pretekli sezoni kažejo, da merilnike in delilnike ni moč izenačevati. Zato sta predlagana dva načina delitve stroškov.

Odziv:
Predlog sprememb pravilnika izhaja iz izkušenj prve sezone uporabe delilnikov v eni večstanovanjski stavbi. Določbe veljavnega pravilnika o delitvi stroškov temeljijo na večletnih izkušnjah v Sloveniji in na izkušnjah drugih držav, ki imajo uveden podoben sistem, to so Nemčija, Avstrija in Danska.

Komentar:
Naša stavba ima 209 stanovanj, zato jo lahko vzamemo kot primer izkušenj. Delilniki na grelnih telesih so se pri nas začeli uporajati zadnji dve kurilni sezoni, pa še to v omejenem številu. Izkušnje bi pridobili, če bi spremljali anomalije delitve stroškov v teh stavbah. Vendar to ni pripravljen nihče usposobljen storiti.

Odziv:
Zaradi navedenega predlaganih sprememb pravilnika ne moremo upoštevati.

Komentar:
Iz odgovora je razvidno, da se niste želeli seznaniti s problemom in ga rešiti. Iskali ste izgovore, ki so strokovno nevzdržni (pri tem mislim na tehnično stroko). Moji strokovni kolegi so me opozarjali, da se z mlini na veter nima smisla spopadati.

Opomba:
Avtorja odgovora MG sem zaprosil za sestanek, da soočiva argumente. Na mojo pobudo še ni odgovoril.
dragap | 02.01.2013 | 16:23
Če so odzivi resnično podani tako, kot je napisano, je popolnoma jasno, da uradnik na MG nima zadostnega znanja, da bi znal pravilno komentirati navedeno strokovno področje merjenja in zaračunavanja toplotne energije.
Žalostno je, da država dopušča in ne ukrene nič, da do tako nestrokovnih odgovorov sploh ne bi prišlo.
Komentator Ciril ima popolnoma prav in upravičeno se postavlja vprašanje vladi, kdo v Ministrstvu za gospodarstvo bo ukrepal, da bo take neuke uradniške laike brez zadostnega znanja odslovil iz javne službe. 
Veste, takšne članke čitamo tudi strokovnjaki, ki se ob tako neodgovornih odgovorih samo smejimo in si o laični oblasti mislimo svoje - zagotovo ne dobro. Popravite take in podobne napake, saj ste nanje opozorjeni.
Ciril Adamič | 18.05.2011 | 21:47
Kratek komentar na odziv Ministrstva za gospodarstvo

Odgovor pristojnega organa kaže na nepoznavanje tematike, ki jo obravnava predlog za spremembo Pravilnika. Človek se mora zavedati, da ne more vedeti vsega (Sokrat: Vem, da nič nevem). Če se tega ne zaveda, lahko naredi veliko škode (Prešern: Le čevlje sodi naj kopitar).

Ministrstvu sem posredoval tudi konkretne podatke, ki jih na spletu nisem objavil. Ministrstvo je na pobudo župana Jankoviča dobilo mnenje Energetike Ljubljana, ki opozarja na problem in pričakuje rešitev. Iz dveh poslanskih skupin je bilo vloženo pisno poslansko vprašanje ministrici za gospodarstvo. Da ne omenjam podporo stroke.

Vse to je bilo arogantno zavrnjeno z levo roko. To možnost so predvidevali vsi moji sogovorniki. Žal uradniki določajo, kako se nam svet vrti (Galileo: E pur si muove).

Obširnejši komentar na odgovor Ministrstva za Gospodarstvo sledi.
DVDavy | 28.04.2011 | 11:35
Vse lepo in prav in se strinjam glede teh delilnikov ... pod pogojem, če bi pravilno odčitavali. Pri meni, verjamem, da še pri mnogih drugih (ki pa do sedaj niso bili pozorni), obstaja problem v kopalnici. Radiator je zaprt, vendar mi delilnik odčitava toploto in brezskrbno prišteva enote, zaradi sušilnega stroja. Ko dela sušilni stroj, se kopalnica zelo zagreje in takrat delilnik tudi veselo odčitava. 
flayo | 06.04.2011 | 00:55
Bom še jaz podal kakšno slikovito.
Najprej glede solidarnosti in koeficientov zaradi lege stanovanja:
- včasih so v blokih ogrevali vsako stanovanje ločeno, na drva; je kdo kje slišal, da bi tisti v "sendviču" vsako kurilno sezono kupili kak meter drv več in jih donirali tistim na vrhu ali tistim v pritličju?
- stanovanja, ki so t.i. izpostavljena bodo sčasoma cenovno bolj dostopna zaradi neugodne lege, torej bo vrednost tistih v sredini zaradi večjega povpraševanja po njih, višja; posledično bodo tudi bolj obdavčena; bo lahko lastnik stanovanja, ki bo moral plačati več davka zaradi večje vrednosti stanovanja, lahko računal na kako finančno solidarnost s strani lastnikov stanovanj z neugodno lego?

Glede prehajanja toplote od sosedov skozi stene:
- prehajanje zagotovo obstaja, vendar bi prosil nekoga, da mi svetuje kaj narediti v primeru, ko tvojim sosedom paše temperatura 24, ti pa bi rad imel 20 ali manj, pa tega kljub zaprtim radiatorjem ne moreš doseči? Kaj mi preostane drugega kot, da odprem okno in ohlajam. Lahko grem k sosedu in ga prosim, da zmanjša "hajcanje". Lahko pa si recimo kupim klimo in sredi zime hladim vroč zrak, ki mi ga nenamerno pošiljajo sosedje. Potem pa jih vsak mesec prosim, da prispevajo kaj k mojemu računu za elektriko, ki sem jo porabil s klimatiziranjem?

Še primerjava z avtomobilskega sveta:
- je gorivo kaj cenejše za tiste, ki imajo bolj požrešne avte?
- zakaj so bili dizli včasih ob nakupu dražji od bencinarjev? mogoče zato, ker je bilo povpraševanje po njih večje zaradi dobrega povprečja kilometrov na liter?

K solidarnosti pozivajo lastniki izpostavljenih stanovanj, pravično pa bi bilo, da je znesek za enoto ogrevanja za vse enak. Trg bo pa že naredil svoje.
papillon | 25.03.2011 | 22:47
Ne bom glasoval, le tole komentiram:
"Če bi nekdo želel varčevati z recimo 16 stC (kar je prenizka bivalna temperatura), bi privarčeval 20% energije v primerjavi s stanovanjem z 20 stC"
Delilniki, kalometri naj bi tudi spodbudili racionalno obnašanje stanovalcev, npr. redno prezračevanje na prepih, ne pa celodnevno odprta/priprta okna.
V NAŠI ŠTIRISTANOVANJSKI HIŠI SE JE SKUPNA PORABA PO VGRADNJI KALORIMETROV ZMANJŠALA ZA 40% 
Ciril Adamič | 27.03.2011 | 12:13
Kalorimetri niso delilniki in delilniki na radiatorjih niso merilniki (kalorimetri). Nekdo je na spletu napisal: meritve z delilnikom na radiatorju so podobno kot, da bi merili višino ljudi s tehtanjem ali težo z metrom. Slikovita primerjava za neznalce.

Kalorimetri so OK. Vendar kalorimetrov ni možno vgraditi v večino obstoječih stavb. Kako ste ugotovili zamanjšano porabo za 40%? Saj neveste kolilo bi porabili pri enakih pogojih, ko še ni bilo vgrajenih kalorimetrov. Vsekakor pa verjamem, da se je zmanjšala poraba energije.
karlin | 16.03.2011 | 17:37
Tudi jaz se strinjam, da so toplotni merilniki legalna kraja v skladu s Pravilnikom.
Ali se je že kdo kdaj vprašal ali izračunal, koliko npr. kurilnega olja se pokuri za določen objekt v ogrevalni sezoni za celotno stavbo in koliko ste plačali v celotni stavbi vsi stanovalci na ogrevalno sezono po toplotnih delilnikih in po skupni porabi z vsemi stroški, ki jih upravljalci zaračunavajo. Mislim, da so zneski na položnicah občutno preveliki, kajti predstavnik nekega objekta lahko zahteva vse te podatke iz katerih je razvidna dejanska poraba energenta, stroški upravljanja ali kakršnekoli so že pogodbe neke stavbe.
Ciril Adamič | 17.03.2011 | 10:55
Naj najprej pojasnim, da toplotni merilniki (kalorimetri) izmerijo dejansko dovedeno energijo v stanovanje za razliko od delilnikikov na radiatorjih, ki dejanske dovedene energije v stanovanje ne izmerijo. Pri merilnikih ni možnih goljufij. Pri delilnikih na radiatorjih so možne še namerne goljufije. Najhujša, ki jo poznam, je zamenjava radiatorjev v stanovanju. Stare radiatorje z delilniki se shrani nekje v stanovanju in daljinsko odčitavanje ne zazna napake - odćita porabo nič.
 
Kakor vem je daljinsko ogrevanje iz toplarne cenejše od lokalnih kurilnic na olje ali plin. Pri višjih stroških za ogrevanje stavb je problem delilnikov še večji. Realno nihče ne more prihraniti več kot 20% energije ( 1 stC manj pomeni cca 5% manj energije) glede na povprečno ogrevana stanovanja v stavbi. Pravilnik mu omogoča "prihranek" med 60% do 80%. Zato prihaja do tega, da se za enako stanovanje plačuje 500% in več v 
primerjavi z največjimi "varčevalci" (čitaj goljufi). Ker se energija draži, je to še dodatna spodbuda za goljufije. Tisti, ki so tako oškodovani, teško prenašajo to nepravičnost in nenormalno visoke račune.

Pravičnosti pri uporabi delilnikov na radiatorjih objektivno ni možno zagotoviti. Lahko pa se nepravičnost s Pravilnikom razumno omeji.
BorisD | 15.03.2011 | 19:59
Podpiram predlog. Treba je upoštevati vse parametre in šele potem določiti način merjenja porabljene enrgije. Seveda pa ni prvič, da se na hitro sprejema za ljudi pomembna zadeva, potem pa se bo šele čez čas ugotovilo, kaj je narobe. Samo, da bodo tačas spet nekateri oškodovani, drugi pa bodo profitirali. Ko bomo imeli stanovanjske bloke izolirane, kot so zdaj pasivne hiše, bo to morda primeren način merjenja, prej pa ne.
Ciril Adamič | 16.03.2011 | 11:04
Hvala za podporo. Delilniki na radiatorjih prispevajo k varčevanju z energijo v stavbah. Predpis za obvezno vgradnjo je korak v težnji za varčno rabo energije v državi. 

Delilniki pri nas so nova stvar in jih večina razume kot merilnike porabljene toplotne energije, kar ni res. Nekatere stavbe imajo za vsako stanovanje na hodniku vgrajene merilnike (kalorimeter), ki merijo dovedeno energijo, ki je ostala v stanovanju. Ti merilniki morajo biti kontrolirani in žigosani. Delilnik na radiatorju pa na osnovi emperature na vgrajenem mestu in vnesenimi parametri poskuša izračunati oddano toploto radiatorja. Ker je rezultat odvisen od množice nedoločljivih faktorjev, delilnik ni merilnik dovedene toplote v stanovanje. To se da izkoriščati, da se prikaže manjša poraba toplote v stanovanju (tudi na spletu je vrsta receptov). Ker se energija za stavbo plačuje po izmerjeni porabi (hišni kalorimeter), mora "ukradeno" energijo plačati nekdo drug v hiši.

Da bi goljufije omejili v razumno mejo, je potrebno spremeniti Pravilnik o delitvi stroškov in ga prilagoditi za delilnike.

Da ne bo samo teorija, bom navedel še dva resnična primera v stavbi. Prvo stanovanje v prvem nadstropju ima v enem mesecu po delilnikih porabo 11 enot in plačuje 0,265 % od celotnega računa za ogrevane stavbe. Pri tem pa ima pogosto odprta vsa okna, kar opažajo tudi drugi stanovalci. Drugo enako stanovanje na vrhu (pod streho) nad prvim ima porabo po delilnikih 496 enot in plačuje 1,398 % od celotnega računa. To stanovanje ima termostatske ventile na radiatorjih in zamenjena vsa okna in vrata na balkon. Temperatura v prostorih ne doseže 21stC. Za ogrevanje plačuje petkrat več (500%) kot prvo stanovanje. Pa presodite sami. Takih primerov je v hiši še veliko.
znalček | 09.03.2011 | 09:18
Saj pravilnik omogoča tudi nižji delež plačevanja po merilnikih (60%), pa se vi za to niste odločili. Menda ne boste rekli, da cevi oddajo več energije kot radiatorji. Je že tako, da se v tem sistemu pač pritožujejo tisti, ki so navajeni, da imajo odprta ali stara nezatesnjena okna in ki hodijo pozimi po stanovanju v samih majicah. Potem se jim pa ne zdi prav, da sosed, ki varčuje, plačuje manj. Saj lahko radiatorje zaprete tudi vi, pa se poskusite greti na račun sosedov.
Ciril Adamič | 10.03.2011 | 10:25
Na komentar, ki ne upošteva stroko in pravičnost, je teško odgovarjati. 

1. V hišnem nadzornem odboru je postopek uvajanja delilnikov vodila oseba, ki je poznala Pravilnik in ugotovila, da ji odgovarja 80% delež po delilnikih (ne merilnikih!).

2. V zgradbah s primerno izolacijo vertikalni razvod (cevi) oddaja dovolj energije za primerno ogrevanje stanovanj s spodnjih etažah. To energijo delilniki ne zaznavajo. Še pred uvedbo delilnikov je bilo veliko prostorov s izključenimi radiatorji. Nekateri v stavbi so celo odstranili radiatorje v kuhinji, da so pridobili prostor.

3. Vsi, ki imajo vgrajene delilnike, varčujejo z energijo - eni več in drugi manj. Opišem lahko konkreten primer dveh enakih stanovanj v isti vertikali (eno nad drugim). Prvo stanovanje ima v enem mesecu po delilnikih porabo 0 enot in plačuje 0,269 % od celotnega računa za ogrevane stavbe. Drugo stanovanje nad prvim ima porabo po delilnikih 498 enot (med največjimi porabniki po delilnikih) in plačuje 1,433 % od celotnega računa. To stanovanje ima termostatske ventile na radiatorjih in izključena radiatorja v spalnici in kuhinji. Stanovanje ima zamenjena vsa okna in vrata na balkon. V stanovanju nisem srečal nobenega v majici in okna so bila zaprta. V tem stanovanju so radiatorji preveliki in imajo omejen pretok zraka. Za veliko "porabo" so krivi delilniki na radiatorjih, ki ne merijo oddane energije radiatorja. Za ogrevanje plačuje petkrat več (500%) kot prvo stanovanje. Pa presodite sami.

4. Če bi radiatorje zaprli vsi, bi bila stavba brez ogrevanja. Če bi radiatorje zaprli vsi v vertikali, razvod nebi več ogreval stanovanj. Vendar stanovanja na vrhu stavbe, ki imajo zaradi strehe izgube toplote od 30% do 40% večje od ostalih, nemorejo izključiti radiatorje. To zagotavlja spodnjim stanovanjem dodatno ogrevanje, ki ga delilniki ne prikazujejo. Če nebi bilo prehoda toplote skozi stene (tla in strop), potem stavbe nebi potrebovale ogrevanja.

Tisti, ki sedaj plačujejo na račun drugih minimalno za ogrevanje, želijo na vsak način obdržati to stanje. Zato zavračajo popravke. Stroka ve, da dejanske porabe energije v stanovanjih ni možno izmeriti. Zakonodajalec mora upoštevati pravičnost in omejiti možnosti zlorabe.