Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Predlog za uvrstitev izobraževalne sheme »Denarne verige« v NPFI
 
Igor Krašovec
Ogledov: 4110
Predlog ustvarjen 21.02.2011
Z odzivom organa 20.04.2011
Zadnja sprememba 24.02.2011 19:34:04

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (6)   Popravki predloga  
Predlog za uvrstitev izobraževalne sheme »Denarne verige in podobne oblike goljufanja vlagateljev« v Nacionalni program finančnega izobraževanja
 
Avtor predloga: Igor Krašovec
 
 
Predlagam, da se v Nacionalni program finančnega izobraževanja, ki ga je pripravila medresorska delovna skupina, ustanovljena s Sklepom Vlade Republike Slovenije št. 02401-24/2009/3 z dne 17.12.2009, uvrsti izobraževalna shema »Denarne verige in podobne oblike goljufanja vlagateljev«.
 
 
Obrazložitev:
 
V Sloveniji se različne oblike denarnih verig in podobnih finančnih prevar pojavljajo že vse od razglasitve samostojnosti. Čeprav smo se s piramidnimi sistemi kot družba soočali že veliko pred osamosvojitvijo - spomnimo se samo razvpite denarne igre Catch the Cash – so pojavne oblike in značilnosti tovrstnih nezakonitih 'iger na srečo' v zadnjih dveh desetletjih ostale večinoma enake. K večjemu razmahu sumljivih naložbenih programov je v zadnjih letih prispeval tudi razvoj interneta in elektronskih medijev.
 
Organizatorji denarnih verig s svojo 'inovativnostjo' pri ustvarjanju vedno novih finančnih 'priložnosti' pospešeno odnašajo velikanska finančna sredstva iz Slovenije, večinoma na svoje račune v tujini. Za sabo ponekod puščajo prava razdejanja v obliki psihično in finančno uničenih posameznikov in družin, ki so svoje prihranke ali v nekaterih primerih celo posojena sredstva naivno zaupali dobro izurjenim in motiviranim posrednikom, ki so jim lažno vzbujali prepričanje o verodostojnosti naložbene sheme, v katero so vstopili.
 
Predlog, da se v Nacionalni program finančnega izobraževanja uvrsti izobraževalna shema »Denarne verige in podobne oblike goljufanja vlagateljev« nastaja v času, ko temperaturo dvigujejo vsaj tri velike potencialne finančne goljufije: MAT (FTIH), Finanzas Forex in Remius. Preko teh sumljivih naložbenih programov, ki so kandidati za pridobitev statusa denarne verige se je po nekaterih ocenah izgubila sled za več kot sto milijoni EUR.
 
Praksa preveč lahkomiselnega investiranja v različne denarne verige gotovo sodi tudi v domeno finančne (ne)pismenosti.
 
Vladi Republike Slovenije zato predlagam, da novo izobraževalno shemo vnese kot podpoglavje 5.1.10. Novo poglavje naj se glasi:
 
5.1.10 Izobraževalna shema »Denarne verige in podobne oblike goljufanja vlagateljev«
 
Ciljne skupine:
- Mladi odrasli na visokih/višjih šolah
- Mladi odrasli izven formalnega izobraževalnega sistema
- Odrasli zaposleni
- Starejši prebivalci
- Posebne ciljne skupine (brezposelni, socialno ogroženi, finančno izključeni)
- Izobraževalci
 
Skrbniki in programi, ki se bodo izvajali znotraj izobraževalne sheme:
MF – centralna spletna stran
MG – javna služba svetovanja in obveščanja potrošnikov
MDDSZ – razvoj novih kanalov izobraževanja
MNZ (Uprava kriminalistične policije) – odkrivanje organizatorjev, sodelavcev in izvajalcev denarnih verig ali podobnih oblik goljufanja vlagateljev v Republiki Sloveniji ter prijave teh kaznivih dejanj policiji
Agencija za trg vrednostnih papirjev – opozorila potrošnikom v zvezi z delovanjem družb in posameznikov v Republiki Sloveniji, ki nimajo dovoljenja ATVP
MF (Urad RS za preprečevanje pranja denarja), Banka Slovenije - denarne verige in vstopanje umazanega denarja v finančni sistem (pranje denarja)
 
Izvajalci programa:
Centralna spletna stran: skrbnik neposredno in preko drugih izvajalcev
Javna služba svetovanja in obveščanja potrošnikov: izbrani izvajalec
Razvoj novih kanalov izobraževanja: skrbnik neposredno in preko drugih izvajalcev
Odkrivanje organizatorjev, sodelavcev in izvajalcev denarnih verig ali podobnih oblik goljufanja vlagateljev v Republiki Sloveniji ter prijave teh kaznivih dejanj policiji: skrbnik neposredno in preko drugih izvajalcev
Opozorila potrošnikom v zvezi z delovanjem družb in posameznikov v Republiki Sloveniji, ki nimajo dovoljenja ATVP: skrbnik neposredno in preko drugih izvajalcev
Denarne verige in vstopanje umazanega denarja v finančni sistem (pranje denarja): skrbnik neposredno in preko drugih izvajalcev
 
Čas trajanja: nedoločen čas
 
Ključne življenjske okoliščine: priprava na neodvisnost, začetek delovnega življenja, skupno gospodinjstvo, nakup nepremičnine, rojstvo otroka, podpora otrok, brezposelnost, revščina, prezadolženost, ločitev, osebni pokojninski načrt, privajanje na nove okoliščine, finančna podpora otrok
 
Ključne potrebe po finančni sposobnosti: poglobljena usposobljenost za usklajevanja izdatkov z dohodki, spremljanje osebnih financ, finančno načrtovanje, izbiro finančnih produktov/storitev, informiranost o finančnih trendih
 
Izobraževalne vsebine:
Centralna spletna stran: vsebine bo določil uredniški odbor
Javna služba svetovanja in obveščanja potrošnikov: vsebine bo določila stroka
Razvoj novih kanalov izobraževanja: vsebine bo določila stroka
Odkrivanje organizatorjev, sodelavcev in izvajalcev denarnih verig ali podobnih oblik goljufanja vlagateljev v Republiki Sloveniji ter prijave teh kaznivih dejanj policiji: vsebine bo določila stroka
Opozorila potrošnikom v zvezi z delovanjem družb in posameznikov v Republiki Sloveniji, ki nimajo dovoljenja ATVP: vsebine bo določila stroka
Denarne verige in vstopanje umazanega denarja v finančni sistem (pranje denarja): vsebine bo določila stroka
 
Kanali izobraževanja: internet, brošure, predavanja/predstavitve, seminarji, okrogle mize, e-tečaji, informacijska in komunikacijska orodja in storitve, info točke, CSD,  knjižnice, brezplačne telefonske linije, tematski prispevki v medijih
 
Merjenje rezultatov: obisk spletnih strani, povpraševanje po brošurah, število udeležencev na predavanjih, predstavitvah, seminarjih in okroglih mizah, število naročnikov na e-tečaje, število uporabnikov informacijskih in komunikacijskih orodij in storitev, število klicev na brezplačne telefonske številke, merjenje zadovoljstva izvajalcev in uporabnikov, medijska pokritost, število na novo odkritih denarnih verig in podobnih oblik goljufanja vlagateljev, število policiji prijavljenih organizatorjev, sodelavcev in izvajalcev denarnih verig ali podobnih oblik goljufanja vlagateljev v Republiki Sloveniji, število izdanih opozoril potrošnikom v zvezi z delovanjem družb in posameznikov v Republiki Sloveniji, ki nimajo dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev za opravljanje investicijskih storitev in poslov v zvezi s finančnimi instrumenti v Republiki Sloveniji, število sodnih postopkov proti organizatorjem, sodelavcem in izvajalcem denarnih verig ali podobnih oblik goljufanja vlagateljev v Republiki Sloveniji
 
Mednarodni kontekst: navezava na spletni portal EK »Dolceta«
 
Viri financiranja:
Centralna spletna stran: finančno nevtralen ukrep
Javna služba svetovanja in obveščanja potrošnikov: MG v okviru sredstev za izvajanje javne službe svetovanja in javne službe izobraževanja in obveščanja in sredstev za izvedbo projektov s področja varstva potrošnikov
Razvoj novih kanalov izobraževanja: finančno nevtralen ukrep
Odkrivanje organizatorjev, sodelavcev in izvajalcev denarnih verig ali podobnih oblik goljufanja vlagateljev v Republiki Sloveniji ter prijave teh kaznivih dejanj policiji: sredstva za izvedbo projektov s področja varstva potrošnikov in sredstva Strukturnih skladov EU v Sloveniji
Opozorila potrošnikom v zvezi z delovanjem družb in posameznikov v Republiki Sloveniji, ki nimajo dovoljenja ATVP: finančno nevtralen ukrep
Denarne verige in vstopanje umazanega denarja v finančni sistem (pranje denarja): finančno nevtralen ukrep
 

Ključne besede denarna veriga, Ponzijeva shema, piramida, finančna prevara, goljufija
Kategorija: Davki in finance

Priloge:

Zadnji komentarji:

Vida Hočevar | 16.03.2011 | 12:00
Glede na število oškodovanih oseb v različnih primerih finančnih goljufij in drugih podobnih kaznivih dejanj je pomen izobraževanja prebivalstva v Sloveniji, še posebej o denarnih verigah, zelo velik. Določene ukrepe je država že sprejela, vendar praksa kaže, da so potrebe še vedno zelo velike. Preventiva je namreč najboljši način boja proti zlorabam in kriminalu ter  hkrati tudi najcenejši. 

Dodati bi bilo potrebno tudi druge vsebine s področja preprečevanja finančnega kriminala, ki so pomembne za osveščanje in opismenjevanje državljanov, da bodo lahko sami ustrezno reagirali v primeru škodljivih finančnih in drugih ponudb, ki krožijo v naši državi in izven nje. S tem bo tudi škoda, ki je nenazadnje posredno povzročena tudi državi, mnogo manjša in bo s tem prihranjena sredstva mogoče učinkoviteje uporabiti drugje. 
iztok skurnšek | 04.03.2011 | 09:55
Kje lahko glasujem...kdaj bo možno glasovat??
Igor Krašovec | 04.03.2011 | 10:27
Razprava se zaključi 11.3.2011, glasovati bo možno od tega dne naprej. Potrebno bo samo klikniti na gumb ZA, ki se bo ob predlogu pojavil po končani razpravi.
Tomaž Zorko | 03.03.2011 | 15:11
Strinjam se spredlogom, na tem področju je potrebno stvari urediti.
pravica_ljudem | 02.03.2011 | 18:01
Tako izčrpno je napisano da nimam kej rečt, dodal bi samo: se popolnoma strinjam s predlogom in upam da bo sprejet!!!
iztok skurnšek | 28.02.2011 | 11:11
Tudi sam sem bil udeležen v aferi Remius...se popolnoma strinjam z predlogom...in bom tudi glasoval ZA!!

Predlog za uvedbo izobraževalne sheme "Denarne verige in podobne finančne prevare" v Nacio


Predlog za uvrstitev izobraževalne sheme »Denarne verige in podobne oblike goljufanja vlagateljev« v

Predlog za uvrstitev izobraževalne sheme »Denarne verige in podobne oblike goljufanja vlagateljev« v Nacionalni program finančnega izobraževanja
 
Avtor predloga: Igor Krašovec
 
 
Predlagam, da se v Nacionalni program finančnega izobraževanja, ki ga je pripravila medresorska delovna skupina, ustanovljena s Sklepom Vlade Republike Slovenije št. 02401-24/2009/3 z dne 17.12.2009, uvrsti izobraževalna shema »Denarne verige in podobne oblike goljufanja vlagateljev«.
 
 
Obrazložitev:
 
V Sloveniji se različne oblike denarnih verig in podobnih finančnih prevar pojavljajo že vse od razglasitve samostojnosti. Čeprav smo se s piramidnimi sistemi kot družba soočali že veliko pred osamosvojitvijo - spomnimo se samo razvpite denarne igre Catch the Cash – so pojavne oblike in značilnosti tovrstnih nezakonitih 'iger na srečo' v zadnjih dveh desetletjih ostale večinoma enake. K večjemu razmahu sumljivih naložbenih programov je v zadnjih letih prispeval tudi razvoj interneta in elektronskih medijev.
 
Organizatorji denarnih verig s svojo 'inovativnostjo' pri ustvarjanju vedno novih finančnih 'priložnosti' pospešeno odnašajo velikanska finančna sredstva iz Slovenije, večinoma na svoje račune v tujini. Za sabo ponekod puščajo prava razdejanja v obliki psihično in finančno uničenih posameznikov in družin, ki so svoje prihranke ali v nekaterih primerih celo posojena sredstva naivno zaupali dobro izurjenim in motiviranim posrednikom, ki so jim lažno vzbujali prepričanje o verodostojnosti naložbene sheme, v katero so vstopili.
 
Predlog, da se v Nacionalni program finančnega izobraževanja uvrsti izobraževalna shema »Denarne verige in podobne oblike goljufanja vlagateljev« nastaja v času, ko temperaturo dvigujejo vsaj tri velike potencialne finančne goljufije: MAT (FTIH), Finanzas Forex in Remius. Preko teh sumljivih naložbenih programov, ki so kandidati za pridobitev statusa denarne verige se je po nekaterih ocenah izgubila sled za več kot sto milijoni EUR.
 
Praksa preveč lahkomiselnega investiranja v različne denarne verige gotovo sodi tudi v domeno finančne (ne)pismenosti.
 
Vladi Republike Slovenije zato predlagam, da novo izobraževalno shemo vnese kot podpoglavje 5.1.10. Novo poglavje naj se glasi:
 
5.1.10 Izobraževalna shema »Denarne verige in podobne oblike goljufanja vlagateljev«
 
Ciljne skupine:
- Mladi odrasli na visokih/višjih šolah
- Mladi odrasli izven formalnega izobraževalnega sistema
- Odrasli zaposleni
- Starejši prebivalci
- Posebne ciljne skupine (brezposelni, socialno ogroženi, finančno izključeni)
- Izobraževalci
 
Skrbniki in programi, ki se bodo izvajali znotraj izobraževalne sheme:
MF – centralna spletna stran
MG – javna služba svetovanja in obveščanja potrošnikov
MDDSZ – razvoj novih kanalov izobraževanja
MNZ (Uprava kriminalistične policije) – odkrivanje organizatorjev, sodelavcev in izvajalcev denarnih verig ali podobnih oblik goljufanja vlagateljev v Republiki Sloveniji ter prijave teh kaznivih dejanj policiji
Agencija za trg vrednostnih papirjev – opozorila potrošnikom v zvezi z delovanjem družb in posameznikov v Republiki Sloveniji, ki nimajo dovoljenja ATVP
MF (Urad RS za preprečevanje pranja denarja), Banka Slovenije - denarne verige in vstopanje umazanega denarja v finančni sistem (pranje denarja)
 
Izvajalci programa:
Centralna spletna stran: skrbnik neposredno in preko drugih izvajalcev
Javna služba svetovanja in obveščanja potrošnikov: izbrani izvajalec
Razvoj novih kanalov izobraževanja: skrbnik neposredno in preko drugih izvajalcev
Odkrivanje organizatorjev, sodelavcev in izvajalcev denarnih verig ali podobnih oblik goljufanja vlagateljev v Republiki Sloveniji ter prijave teh kaznivih dejanj policiji: skrbnik neposredno in preko drugih izvajalcev
Opozorila potrošnikom v zvezi z delovanjem družb in posameznikov v Republiki Sloveniji, ki nimajo dovoljenja ATVP: skrbnik neposredno in preko drugih izvajalcev
Denarne verige in vstopanje umazanega denarja v finančni sistem (pranje denarja): skrbnik neposredno in preko drugih izvajalcev
 
Čas trajanja: nedoločen čas
 
Ključne življenjske okoliščine: priprava na neodvisnost, začetek delovnega življenja, skupno gospodinjstvo, nakup nepremičnine, rojstvo otroka, podpora otrok, brezposelnost, revščina, prezadolženost, ločitev, osebni pokojninski načrt, privajanje na nove okoliščine, finančna podpora otrok
 
Ključne potrebe po finančni sposobnosti: poglobljena usposobljenost za usklajevanja izdatkov z dohodki, spremljanje osebnih financ, finančno načrtovanje, izbiro finančnih produktov/storitev, informiranost o finančnih trendih
 
Izobraževalne vsebine:
Centralna spletna stran: vsebine bo določil uredniški odbor
Javna služba svetovanja in obveščanja potrošnikov: vsebine bo določila stroka
Razvoj novih kanalov izobraževanja: vsebine bo določila stroka
Odkrivanje organizatorjev, sodelavcev in izvajalcev denarnih verig ali podobnih oblik goljufanja vlagateljev v Republiki Sloveniji ter prijave teh kaznivih dejanj policiji: vsebine bo določila stroka
Opozorila potrošnikom v zvezi z delovanjem družb in posameznikov v Republiki Sloveniji, ki nimajo dovoljenja ATVP: vsebine bo določila stroka
Denarne verige in vstopanje umazanega denarja v finančni sistem (pranje denarja): vsebine bo določila stroka
 
Kanali izobraževanja: internet, brošure, predavanja/predstavitve, seminarji, okrogle mize, e-tečaji, informacijska in komunikacijska orodja in storitve, info točke, CSD,  knjižnice, brezplačne telefonske linije, tematski prispevki v medijih
 
Merjenje rezultatov: obisk spletnih strani, povpraševanje po brošurah, število udeležencev na predavanjih, predstavitvah, seminarjih in okroglih mizah, število naročnikov na e-tečaje, število uporabnikov informacijskih in komunikacijskih orodij in storitev, število klicev na brezplačne telefonske številke, merjenje zadovoljstva izvajalcev in uporabnikov, medijska pokritost, število na novo odkritih denarnih verig in podobnih oblik goljufanja vlagateljev, število policiji prijavljenih organizatorjev, sodelavcev in izvajalcev denarnih verig ali podobnih oblik goljufanja vlagateljev v Republiki Sloveniji, število izdanih opozoril potrošnikom v zvezi z delovanjem družb in posameznikov v Republiki Sloveniji, ki nimajo dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev za opravljanje investicijskih storitev in poslov v zvezi s finančnimi instrumenti v Republiki Sloveniji, število sodnih postopkov proti organizatorjem, sodelavcem in izvajalcem denarnih verig ali podobnih oblik goljufanja vlagateljev v Republiki Sloveniji
 
Mednarodni kontekst: navezava na spletni portal EK »Dolceta«
 
Viri financiranja:
Centralna spletna stran: finančno nevtralen ukrep
Javna služba svetovanja in obveščanja potrošnikov: MG v okviru sredstev za izvajanje javne službe svetovanja in javne službe izobraževanja in obveščanja in sredstev za izvedbo projektov s področja varstva potrošnikov
Razvoj novih kanalov izobraževanja: finančno nevtralen ukrep
Odkrivanje organizatorjev, sodelavcev in izvajalcev denarnih verig ali podobnih oblik goljufanja vlagateljev v Republiki Sloveniji ter prijave teh kaznivih dejanj policiji: sredstva za izvedbo projektov s področja varstva potrošnikov in sredstva Strukturnih skladov EU v Sloveniji
Opozorila potrošnikom v zvezi z delovanjem družb in posameznikov v Republiki Sloveniji, ki nimajo dovoljenja ATVP: finančno nevtralen ukrep
Denarne verige in vstopanje umazanega denarja v finančni sistem (pranje denarja): finančno nevtralen ukrep
 

Ključne besede: denarna veriga, Ponzijeva shema, piramida, finančna prevara, goljufija