Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Rezultati iskanja
Naslov predloga: Za Proti Kategorija:
Ukinitev 32. člena Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb (UL RS, št. 60, 31.7.2009) (5) 19 0 Okolje in prostor
Izvajanje Stanovanjske zakonodaje (6) 14 2 Okolje in prostor
Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (2) 4 3 Socialne zadeve
Nadzor dela javnih uslužbencev (16) 8 26 Javna uprava
Preučitev Pravilnika o delih, ki jih policist ne sme opravljati (0) 0 0 Notranje zadeve
Sprememba Pravilnika o javnih listinah v višjem strokovnem izobraževanju (3) 8 0 Šolstvo
Znižanje normativa za organizatorje prehrane in zdravstveno-higienskega režima v vrtcih (1) 2 8 Šolstvo
Predlagam spremembo PRAVILNIKA o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem (3) 14 2 Šolstvo
Prenehanje delovnega razmerja kot poslanec, če si pravnomočno obsojen (0) 0 0 Javna uprava
Odpoved upravniku; uskladitev Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb s Stanovanjskim zakono (0) 0 0 Okolje in prostor
Umik pravilnika o obvezni vgradnji vodomerov (22) 18 3 Okolje in prostor
Dopolnitev pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (14) 11 9 Šolstvo
Sprememba pravilnika o delitvi toplote (7) 15 0 Splošno
Dopolnitev pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih sta (6) 0 8 Okolje in prostor
KAJMAK - ponovna umestitev proizvoda v Pravilnik o kakovosti mleka in mlečnih izdelkov (0) 17 1 Kmetijstvo
sprememba Pravilnika o nagradah za izume iz delovnega razmerja (0) 13 0 Gospodarstvo
Predlog za spremembo Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb (5) 15 0 Okolje in prostor

1

Išči