Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Rezultati iskanja
Naslov predloga: Za Proti Kategorija:
Sanitarna inšpekcija (3) 13 0 Zdravje
omejiti svobodo letenja nad slovenskim zračnim prostorom (18) 7 12 Obramba
Reševanje prostorske stiske v zaporih (6) 9 2 Pravosodje
Sankcije za nespoštovanje 10. člena Zakona o vrtcih? (0) 0 0 Socialne zadeve
Sprememba Stanovanjskega zakona - odkup dela skupnih prostorov (4) 2 3 Okolje in prostor
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naj prične s spoštovanjem rokov, ki mu jih nalaga (2) 8 1 Okolje in prostor
sprememba namembnosti prostora (2) 6 1 Gospodarstvo
Gradnja v lastni režiji (143) 984 7 Okolje in prostor
Predlagam ponovno dovoljenje kajenja v lokalih (18) 3 27 Gospodarstvo
Zakon o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu (ZLDUVCP) (1) 0 0 Promet
Poraba energije za ogrevanje oz. ohlajevanje (1) 12 1 Okolje in prostor
Presoje vplivov na okolje (1) 9 1 Okolje in prostor
Garaža na ZPIZ (0) 10 2 Notranje zadeve
Študije ukrepov za prometno ureditev v občini Škofljica (5) 4 1 Okolje in prostor
Preprečevanje škode ob poplavah (5) 14 3 Okolje in prostor
Prodaja zemljišč, ki so v državni in občinski lasti (0) 1 2 Okolje in prostor
Posredovanje Slovenije pri vprašanju Belo Monta (18) 12 0 Zunanje zadeve
Zvišanje pristojbine za prelete letal preko Slovenije (3) 15 5 Davki in finance
Odpiranje vrat v janve prostore (3) 19 1 Okolje in prostor
Zakon o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu (ZLDUVCP) (4) 7 1 Promet
Sprememba pri Zakonu o sprejemu občinski prostorski načrtov (0) 6 1 Pravosodje
Pomanjkanje prostora v zaporih (6) 12 2 Javna uprava
Brezplačen najem praznih poslovnih prostorov (4) 7 7 Gospodarstvo
Fitness na prostem (3) 13 1 Okolje in prostor
Varnost na javnih prostorih (0) 22 11 Davki in finance

1

Išči